Chcę zmienić ubezpieczyciela. Czy muszę wypowiedzieć obecne ubezpieczenie OC?

Na właścicielach pojazdów spoczywa konieczność poinformowania poprzedniego ubezpieczyciela o zamiarze zmiany firmy ubezpieczeniowej. Informację tą przekazać można w formie pisemnej nie później niż na dzień przed upływem 12 miesięcy, na okres których zawarta została umowa OC. Liczy się data stempla pocztowego.

Comments are closed.