Co to jest OC?

OC to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych na wypadek zdarzeń drogowych. Ma ono na celu ochronę osób poszkodowanych i ich mienia oraz przeniesienie odpowiedzialności za szkody powstałe z winy kierowcy na towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym została zawarta umowa ubezpieczenia.

Comments are closed.