Co to jest OWU?

Pod pojęciem OWU, czyli Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, kryje się zbiór ogólnych zasad zawierania umów, składania wypowiedzeń i pisemnych oświadczeń oraz zakres przysługującej ochrony ubezpieczeniowej.

Comments are closed.