Kiedy i na jakich zasadach przysługuje zwrot składki OC?

Zwrot składki OC za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej przysługuje kierowcom w przypadku wyrejestrowania pojazdu (przy kasacji lub wywozie z kraju) bądź wypowiedzenia umowy przez kupującego samochód od sprzedawcy. W takiej sytuacji sprzedającemu przysługuje zwrot składki w terminie 14 dni od złożenia wypowiedzenia przez nowego nabywcę.

Comments are closed.