Kupiłem samochód. Czy OC dotychczasowego właściciela przejdzie na mnie?

W momencie zawarcia transakcji kupna-sprzedaży, w ramach obowiązkowej polisy OC, dochodzi do przejścia praw i obowiązków pomiędzy zbywcą i nabywcą. Dodatkowo, sprzedawca samochodu ma obowiązek poinformowania swojego ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu. W razie niewypowiedzenia umowy towarzystwo ubezpieczeń ma prawo do ponownego obliczenia składki i zażądania jej zapłaty przez nowego nabywcę samochodu.

Comments are closed.