Jak mogę zgłosić szkodę do ubezpieczyciela?

W przypadku szkody, jeszcze przed kontaktem z towarzystwem ubezpieczeniowym należy sporządzić oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Powinny znaleźć się w nim takie informacje, jak: dane osobowe uczestników kolizji, dane z polisy sprawcy, dane ewentualnych świadków kolizji, dokładny opis zdarzenia oraz podpisy kierujących pojazdami. Większość firm ubezpieczeniowych umożliwia swoim klientom zgłoszenie szkody telefonicznie lub online. Po otrzymaniu zgłoszenia rzeczoznawca firmy wykona zdjęcia poszkodowanego auta, opisze powstałe szkody, a także stworzy zgłoszenie w formie pisemnej na specjalnym druku, którym pokrzywdzony będzie posługiwać się w dalszych czynnościach odszkodowawczych.

Comments are closed.