Sprawca szkody nie ma OC. Co wtedy?

Likwidacji szkody w przypadku braku ubezpieczenia OC przez sprawcę odbywa się poprzez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe, które posiada w swojej ofercie OC komunikacyjne, ma obowiązek przekazywania części składek na UFG. Z tych środków pokrywane są roszczenia w sytuacji, gdy sprawca wypadku nie ma OC (świadczenie za uszkodzone mienie i szkody na osobie) oraz gdy sprawca nie jest znany, a okoliczności wskazują na udział pojazdu (świadczenie za szkody na osobie).

Comments are closed.