Sprzedałem samochód. Czy muszę to zgłaszać?

Na nabywcy spoczywa obowiązek poinformowania towarzystwa ubezpieczeniowego o sprzedaży pojazdu w terminie do 14 dni od dnia zbycia pojazdu. Informację przekazać można w formie pisemnej wraz z kopią umowy kupna-sprzedaży, fakturą lub umową darowizny.

Comments are closed.